Mgr. Alena Boukalová

Pocházím
z podkrkonošského města Trutnov. Vystudovala jsem učitelství českého jazyka a občanské výchovy na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci, kde jsem už zůstala, a kulturní studia Blízkého východu na Filozofické fakultě ZČU. Žiju v domku se svou rodinou a kníračoidkou Daisy, adoptovanou z útulku.

Kromě pedagogické praxe na ZŠ a SŠ mám bohaté zkušenosti s doučováním a přípravou žáků a studentů na přijímací zkoušky a k maturitním zkouškám – osobně i online, s jazykovou a stylistickou korekturou textů (knihy, bakalářské a diplomové práce). Během VŠ jsem pracovala ve Španělsku a v dalších
letech absolvovala jazykové kurzy na Maltě a na Kypru. Baví mě organizovat pobyty v ČR i v zahraničí.

Zkušenosti jsem získala i ve zpracování evropských dotací – jak na straně poskytovatele dotace (např. MŠMT), tak příjemce – např. „Šablony“, Norské fondy, GAČR, účastnila jsem se jejich realizace. Jako dobrovolník jsem se podílela na administrativě NNO – útulku při správě jeho webu, facebookového profilu,
komunikovala s jeho dárci, administrovala jeho dotace od obce a kraje, spolupracovala s jeho účetní, organizovala jeho 1. charitativní ples.a